Wprowadzenie


Autoryzacja zaleceń do systemu sterowania odbywa się za pomocą kluczy dostępu do API, wygenerowanych w ustawieniach systemu sterowania. Aby otrzymać taki klucz, w systemie sterowania należy otworzyć menu Ustawienia i wybrać zakładkę API.

Uzyskanie wykazu pojazdów


Zadanie na uzyskanie informacji o monitoringu


Parametry do określonego momentu czasu


Specyfikacja czasu


Specyfikacja przedziału czasowego