Activation file update

Plik aktywacyjny może wymagać aktualizacji w następujących przypadkach:

  • po aktualizacji map;
  • po aktywacji dodatkowych map;
  • po aktywacji programu na nowym urządzeniu (lub nowej karcie SD - dotyczy tylko systemu Windows CE).

Aktualizując istniejące mapy lub uaktywniając dodatkowe mapy, zaleca się aktualizację pliku aktywacjnego za pomocą menu programu. Please note that Internet connection is required. Należy pamiętać, że wymagane jest połączenie z internetem. Uruchom Navitel Navigator, a następnie wybierz Menu → Mój Navitel → Aktualizacje. Poczekaj na informacje o dostępnych aktualizacjach.

W przypadku komunikatu "Połączenie jest zabronione", zezwól na połączenie w Ustawieniach. W tym celu przejdź do Menu → Usługi online i wybierz opcję “Zezwól na dostęp do internet”. Następnie cofnij się i sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Kiedy dostępne są aktualizacje oprogramowania i / lub mapy, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je zainstalować.

Jeśli urządzenie działające na systemie Windows CE nie ma dostępu do Internetu, należy użyć Centrum aktualizacji Navitel Navigator dla komputerów PC, aby zaktualizować urządzenie.

Ręczna zamiana pliku aktywacjnego jest potrzebna tylko wtedy, gdy uzyskanie dostępu do internetu przez urządzenie nie jest możliwe.

Opisana metoda dotyczy tylko urządzeń działających na systemie Windows CE i Android.

Windows CE

Android