menu bar

Użytkownicy aplikacji Navitel Navigator mogą już pobrać uaktualnienie map Q3 2014 dla obszaru Brazylii, Meksyku, Filipin oraz Malediwów.


Aktualizacja udostępnia 1 890 294 km sieci drogowej, 2 381 245 punktów POI, 264 889 miejscowości, umożliwiając wyszukiwanie adresowe oraz wytyczanie trasy do 7 370 z nich, włączając osiedla bungalow na Malediwach.

Wizualizacja dróg, korków drogowych oraz tras została ulepszona; doprecyzowano także adresy na mapie. Lepiej oznakowano także zakazy skrętu.

Brazylia

Zaktualizowana mapa Brazylii pokazuje 5 564 miejscowości, umożliwiając wyszukiwanie adresowe dla 5 060 z nich. Baza punktów POI posiada 2 319 234 rekordów. Długość węzła drogowego Brazylii liczy 1 139 802 km.

Meksyk

Po uaktualnieniu mapa Meksyku wskaże 257 137 osiedli, pozwalając wyszukać po adresach lub wytyczyć trasę do 1 964 z nich. Baza zawiera 36 291 punktów POI. Sieć drogowa kraju liczy 683 286 km.

Malediwy

Mapa Malediwów pokazuje 745 wysp. Sieć drogowa stolicy kraju Malé oraz Atolu Addu liczy 388 km. Mapa wskazuje 1 557 punktów POI. Aktualizacja wyszczególnia 45 wysp z zabudową bungalow, gdzie zlokalizowano 58 hoteli.

Filipiny

Mapa Filipin pokazuje 1 453 miejscowości, pozwalając na wyszukiwanie adresowe dla 301 z nich. Zaktualizowano ilość punktów POI i jest ich teraz 24 163. Węzeł drogowy liczy 66 818 km.

Mapy tych państw pokazują zarówno obiekty mieszkalne, jak i przemysłowe, wsie oraz miasta, miasteczka oraz osiedla z funkcją wyszukiwania adresowego, szczegółową siecią dróg wskazującą nazwy ulic, kierunki jazdy, węzły komunikacyjne, ronda oraz inne ważne informacje.

Odwiedź zakładkę "Zasięg" na stronie, aby dowiedzieć się więcej o zaktualizowanych mapach.

Ważne! Aktualizacja map Q3 2014 jest kompatybilna tylko z wersją Navitel Navigator 9.1.0.0 oraz późniejszymi.