Zaktualizuj wideorejestrator

Navitel updates dvr
Numer seryjny wideorejestratora znajduje się na urządzeniu oraz na pudełku.
Format zapisu [model] [rok] [miesiąc produkcji] [liczba porządkowa].
Przykład: R1050201806010001.
Klucz licencyjny na mapy dołączony do zestawu nie jest numerem seryjnym urządzenia.