Polityka prywatności

1. Rodzaj gromadzonych informacji

1.1. Wykorzystujemy rozwiązania technologiczne takie, jak ciasteczka (nieduże pliki przechowywane w twojej przeglądarce), znaczniki sygnalizacyjne (tzw. web beacons) czy unikalne dane urządzenia, by móc zidentyfikować komputer bądź urządzenie w celu zapewnienia lepszej obsługi. Nasze systemy rejestrują również informacje dotyczące twojej przeglądarki, systemu operacyjnego oraz adresu IP.

1.2. Możemy równiej gromadzić dane osobowe, które nam przekazujesz, np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Za twoją zgodą możemy uzyskać dostęp także do innych danych osobowych zgromadzonych na twoim urządzeniu, np. do książki telefonicznej, kalendarza czy wiadomości, w celu zapewnienia dodatkowych usług. Po uzyskaniu twojej zgody możemy mieć również dostęp do twojego profilu i innych informacji zawartych w portalach społecznościowych (np. na Facebooku) oraz w ramach innych usług.

1.3. Nasze systemy mogą powiązać zgromadzone dane osobowe z czynnościami, które wykonujesz w ramach świadczonych przez nas usług (przeglądane strony, wyszukiwane hasła, kliknięcia).

1.4. Nie kontaktujemy się świadomie z dziećmi poniżej 13. roku życia i nie pobieramy od nich danych osobowych. Jeśli sądzisz, że mimowolnie zgromadziliśmy takie informacje, prosimy o kontakt w celu umożliwienia nam natychmiastowego uzyskania zgody rodzicielskiej bądź usunięcia tych informacji.

1.5. Nasz serwis obecnie nie rozpoznaje obecnie sygnału „Nie śledź” („Do Not Track”) dostępnego w niektórych przeglądarkach.

2. Cel wykorzystania danych osobowych

2.1. Zbierane i wykorzystywane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszych systemów.

2.2. Uzyskujemy dostęp do aktualnych informacji o sieci komórkowej oraz do informacji o aktualnym statusie połączeń przychodzących i wychodzących, aby zapobiegać przerywaniu rozmów telefonicznych przez komunikaty naszego systemu.

2.3. Uzyskujemy dostęp do Twojego konta, aby wspierać prawidłowe działanie naszego systemu przez Google Plus.

2.4. Uzyskujemy dostęp do danych kontaktowych użytkownika, które pozwalają na korzystanie z usługi interaktywnej „Navitel.Friends” w czasie rzeczywistym.

3. Dane dotyczące położenia geograficznego

Podczas świadczenia usług możemy wykorzystywać lub przechowywać dane dotyczące twojego dokładnego położenia geograficznego, jeśli wyrazisz na to zgodę. Nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy tych danych do innych celów.

Wiele urządzeń informuje o aktywnych usługach pobierania danych dotyczących położenia geograficznego za pomocą odpowiedniej ikony. Udostępniamy innym podmiotom zgromadzone informacje tylko zgodnie z wybranymi przez ciebie opcjami w dziale „Ustawienia poufności”.

4. Zmiana danych osobowych

Możesz zalogować się na swoje konto, aby sprawdzić, zmienić lub usunąć pobrane przez nas dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, płeć, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, informacje o wykształceniu i miejscu pracy, dane programu Skype czy numer ICQ. Możesz skontaktować się z nami mailowo w celu zweryfikowania lub usunięcia zgromadzonych informacji.

5. Jak długo przechowujemy dane użytkownika

Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej czy numer telefonu) oraz pozostałe preferencje powiązane z twoim kontem usuwamy bezzwłocznie po całkowitym usunięciu przez ciebie konta bądź poszczególnych informacji w nim zawartych. Inne dane mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

6. Zakaz udostępniania danych osobowych

Co do zasady nie udostępniamy danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej czy numeru telefonu) innym firmom dla celów marketingowych.

7. Zakaz gromadzenia danych przez firmy reklamowe

Nie zezwalamy firmom reklamowym na gromadzenie danych dla celów reklamowych za pomocą oferowanych przez nas usług.

8. Zadawanie pytań

Jeśli masz jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzez stronę : https://navitel.cz/pl/support.

Jeśli podałeś nam swoje dane kontaktowe, ale nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych i informacji o promocjach, możesz zrezygnować z tej opcji korzystając ze strony : https://navitel.cz/pl/about/news/subscription. Prosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego do przetworzenia zgłoszonej prośby.

9. Dostawcy usług i firmy analityczne

W celu świadczenia usług możemy udostępniać anonimowe dane osobowe innym firmom, w tym dostawcom usług i wykonawcom. Mogą one korzystać z udostępnionych informacji w ograniczonych celach, zgodnie z postanowieniami umów wymagających od nich zachowania poufności informacji. Nasi dostawcy usług zapewniają nas o podjętych działaniach mających na celu zabezpieczenie danych, którymi dysponują w naszym imieniu. Niemniej jednak całkowite bezpieczeństwo danych nie może zostać zagwarantowane.

Firmy analityczne mogą mieć dostęp do anonimowych danych (np. adresu IP bądź numeru identyfikacyjnego urządzenia), by zaznajomić nas z tym, jak wykorzystywane są nasze usługi. Firmy te korzystają z powyższych danych wyłącznie w naszym imieniu. Dane są udostępniane wyłącznie w formie informacji zbiorowych; nigdy w odniesieniu do indywidualnego użytkownika. Na poniższych stronach możesz zapoznać się politykami prywatności tych firm, które określają sposób korzystania przez nie z danych: http://www.google.com/policies/privacy/, http://legal.yandex.com/confidential/.

10. Jak zabezpieczamy twoje dane osobowe

10.1. Podejmujemy stosowne działania w celu zabezpieczenia twoich danych osobowych przed ich niepożądanym udostępnieniem bądź ujawnieniem. Szyfrujemy transmisję danych na stronach, na których podawane są dane płatnicze. Niemniej jednak żadne zabezpieczenie ani system szyfrowania nie stanowi gwarancji przed działaniami hakerów bądź błędem ludzkim.

10.2. Informacje, które gromadzimy, mogą być przechowywane lub przetwarzane za pomocą komputerów znajdujących się w krajach, w których prowadzimy działalność.

11. Ujawnianie informacji

W celu zarządzania serwisem możemy udostępniać dane anonimowe bądź osobowe osobom trzecim w określonych poniżej okolicznościach: (1) jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę, (2) jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa, (3) jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne do ochrony naszych praw bądź majątku lub (4) w celu przekazania danych następcy prawnemu lub nabywcy w przypadku fuzji, przejęcia, likwidacji, rozwiązania lub sprzedaży aktywów. W powyżej wskazanych przypadkach twoja zgoda nie będzie wymagana do ujawnienia informacji, jednak w razie konieczności postaramy się poinformować cię o zaistniałej sytuacji w stopniu dozwolonym przez przepisy prawa.

12. Dodatkowe informacje

12.1. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia 25.04.2017 r. i co pewien czas może ulegać zmianom. Jeśli wprowadzimy istotne modyfikacje istniejących regulacji, udostępnimy stosowną informację za pomocą naszej strony internetowej lub aplikacji. Jeżeli wprowadzona zmiana będzie w znaczący sposób dotyczyć zarejestrowanych użytkowników, wyślemy odpowiednie zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej, powiadomienia lub wiadomości tekstowej.

12.2. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o źródło „PrivacyChoice” (http://www.privacychoice.org/resources), dostępne w ramach licencji Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.