Aktualizacja map Q1 2018: Brazylia, Kolumbia, Meksyk, Peru, Malediwy, Filipiny

16 marca 2018

Nowa aktualizacja map Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Peru, Malediwów i Filipin jest już dostępna dla użytkowników Navitel Navigator.Wersja Q1 2018 zawiera 2 296 065 km łącznej długości dróg, 448 398 punktów POI, 316 773 miast i mniejszych miejscowości, z czego dla 8 052 z nich możliwy jest podgląd sieci dróg oraz wyszukiwanie adresów (na Malediwach dla poszczególnych domów).

Brazylia

Mapa Brazylii zawiera 5 564 miast i mniejszych miejscowości, z czego 3 581 obejmuje wyszukiwanie adresów. W mapie uwzględniono bazę 257 518 punktów POI. Całkowita długość infrastruktury drogowej wynosi 1 210 957 km.

Dla całego terytorium Brazylii zaktualizowano sieć dróg.

Baza punktów POI została zaktualizowana.


Kolumbia

Mapa Kolumbii zawiera 17 848 miast i mniejszych miejscowości, z czego 1 444 obejmuje sieć dróg i wyszukiwanie adresów. W mapie uwzględniono bazę 61 328 punktów POI. Całkowita długość infrastruktury drogowej wynosi 188 911 km.

Dla całego terytorium Kolumbii zaktualizowano sieć dróg.


Meksyk

Mapa Meksyku zawiera 257 134 miast i mniejszych miejscowości, z czego 1 962 obejmuje sieć dróg i wyszukiwanie adresów. W mapie uwzględniono bazę 45 310 punktów POI. Całkowita długość infrastruktury drogowej wynosi 684 330 km.

Dla całego terytorium Meksyku zaktualizowano sieć dróg.


Peru

Mapa Peru zawiera 34 029 miast i mniejszych miejscowości, z czego 719 obejmuje wyszukiwanie adresów. W mapie uwzględniono bazę 1 557 punktów POI. Całkowita długość infrastruktury drogowej wynosi 133 772 km.

Baza POI została zaktualizowana.


Malediwy

Mapa Malediwów obejmuje 745 wysp. Stolica Malé i Addu Atoll mają szczegółową sieć ulic o długości 387 km. W mapie uwzględniono bazę 1 557 punktów POI. Na 45 wyspach istnieje możliwość precyzyjnego wskazania poszczególnych domów oraz wyszukiwania adresów, w tym dla 58 hoteli.


Filipiny

Mapa Filipin zawiera 1 453 miast i mniejszych miejscowości, z czego 301 obejmuje wyszukiwanie adresów. W mapie uwzględniono bazę 29 639 punktów POI. Całkowita długość infrastruktury drogowej wynosi 77 708 km.

Dla całego terytorium Filipin zaktualizowano sieć dróg.


Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące map znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Należy pamiętać, że aktualizacja map Q1 2018 jest kompatybilna z wersją oprogramowania 9.7.2493 lub nowszą.


Ceny w sklepie internetowym

120 PLN

Kup