NAVITEL® informuje użytkowników o aktualizacji oprogramowania dla wideorejestratorów z funkcją GPS, która jest już dostępna na oficjalnej stronie internetowej producenta.

Nowe oprogramowanie uwzględnia aktualne dane o fotoradarach, ograniczeniach na drodze oraz zmianach w lokalizacji znaków drogowych.

Oprócz tego, aktualizacja wprowadza:

  1. Wyświetlanie nowego rodzaju obiektów «Fałszywych kamer» – symulatorów fotoradarów oraz innych podobnych urządzeń.

  2. Wyświetlanie fotoradarów, mierzących średnią prędkość na danym odcinku drogi.

  3. Zmianowe tryby dzienny i nocny. W ciągu 30 minut po zachodzie słońca ekran kamerki dostosuje jasność obrazu do warunków panujących na zewnątrz. Ekran powróci do trybu dziennego 30 minut przed wschodem słońca.


Pełna instrukcja dotycząca aktualizacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Navitel w zakładce «Zaktualizuj wideorejestrator».

W celu poprawnego funkcjonowania wideorejestratora z funkcją informatora GPS, zalecamy regularne aktualizowanie oprogramowania urządzenia.

* Baza danych jest aktualna na dzień 13 września 2019.