NAVITEL® informuje użytkowników o aktualizacji oprogramowania dla wideorejestratorów z funkcją GPS*, która jest już dostępna na oficjalnej stronie internetowej producenta.

Nowe oprogramowanie uwzględnia zaktualizowaną bazę fotoradarów**, ograniczeń drogowych, zmian położenia znaków na drodze oraz nowe możliwości i funkcje:

1. Wybór dźwięku powiadomień głosowych:

  • "Zawsze powiadamiaj" – dotyczy ustawień domyślnych, kiedy wszystkie powiadomienia są przekazywane przez sygnał głosowy;
  • "Powiadamiaj tylko o fotoradarach" – sygnał głosowy powiadomi o fotoradarach, jeżeli zostanie przekroczona dozwolona prędkość lub też nie. Pozostałe powiadomienia będą wyświetlane na ekranie urządzenia;
  • "Powiadamiaj o przekroczeniu dozwolonej prędkości" – sygnał głosowy powiadomi o fotoradarach, jeśli zostanie przekroczona dozwolona prędkość jazdy. Pozostałe powiadomienia będą wyświetlane na ekranie urządzenia.

2. Możliwość ustawienia maksymalnej dozwolonej prędkości nadmiernej

Aktualizacja wprowadza możliwość wyboru maksymalnej dozwolonej prędkości nadmiernej w skali od -5 do +25 km/h, w odstępach co 5 km. Jeżeli zostanie przekroczony ustawiony próg, który nie podlega karze, usłyszysz powiadomienie głosowe.

! Pamiętaj, że dopuszczalny próg prędkości jazdy może różnić się w zależności od kraju.

3. Automatyczna zmiana strefy czasowej

Ustawienia godziny zmienią się automatycznie po przekroczeniu danej strefy czasowej.

4. Zachowanie ustawień sprzed aktualizacji oprogramowania

Dzięki nowym możliwościom wcześniejsze ustawienia wideorejestratora zostaną zachowane, nawet po zaktualizowaniu oprogramowania.

Szczegóły dotyczące aktualizacji znajdują się na oficjalnej stronie internetowej w zakładce "Zaktualizuj wideorejestrator".

W celu poprawnego funkcjonowania wideorejestratora z funkcją informatora GPS, zalecamy regularne aktualizowanie oprogramowania urządzenia.

* Dla wideorejestratorów z modułem GPS: R300 GPS, R600 GPS, R700 GPS DUAL, R1050.

** Baza danych jest aktualna na dzień 15 stycznia 2020.