NAVITEL® informuje użytkowników wideorejestratorów i komputerów działających pod systemem operacyjnym Windows* o nowym programie – Navitel DVR Player. Dzięki niemu możliwe będzie oglądanie nagrań z kamerki na ekranie komputera, eksport plików oraz wycinanie fragmentów filmów.

Interfejs program

Okno programu Navitel DVR Player jest podzielone na pięć części: menu, eksplorator, mapa, odtwarzacz, wykres. Eksplorator wyświetla listę przejazów, parkowanie, zdarzenia i pliki. Istnieje możliwość monitorowania podróży na mapie przy użyciu GPS. Po prawej stronie znajduje się odtwarzacz, a poniżej wykres z prędkością i wysokością.

Oglądanie nagrań

Odtwarzacz umożliwia oglądanie fimów z głównej kamery, tylnej lub z obu kamer w tym samym czasie. Wideo uzwględnia przyciski, które pozwalają dostosować głośność nagrania, przyspieszenie, odtwarzanie w pętli oraz przejście do trybu pełnoekranowego.

Po kliknięciu na trasę na mapie, wideo zostanie przewinięte do punktu, w którym znajdował się pojazd.

Eksport trasy

Istnieje opcja zapisania współrzędnych scieżki danego fimu z eksploratora, jeżeli nagranie było wykonane z użyciem modułu GPS. Formaty plików, w których można eksportować dane to: NMEA, KML, CSV, GPX i PLT.

Edytowanie

Korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu, możesz: zapisać obecne zdjecie w formacie .jpg lub .png, obrócić wideo o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bądź wyciąć fragment filmu.

Jak pobrać?

Aby pobrać aplikację, przejdź na stronie internetowej do zakładki “Wsparcie techniczne”, następnie kliknij na “Pobierz” w menu po lewej stronie i wybierz opcję “Pobierz Navitel DVR Player” lub kliknij na link.

* Programa na komputery z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7 lub nowszymi.

Więcej informacji

Do pobrania, EXE