NAVITEL® informuje użytkowników o nowej wersji oprogramowania Navitel Navigator 9.12.67 dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego iOS. Aktualizacja obejmuje: obsługę nowego rodzaju kamer, kamery przyporządkowane do dróg oraz rejestr podróży ze szczegółowymi informacjami o każdej ukończonej trasie.

Historia trasy

Wszystkie podróże będą zapisywane w wygodniejszym formacie. Dla każdej trasy wyświetlone zostaną następujące informacje: miejsce startu oraz miejsce docelowe, czas podróży, długość trasy, średnia prędkość podczas całej podróży. Aby wyświetlić historię, należy przejść z głównego menu do sekcji „Trasa”, a następnie „Moje podróże”.

Nowe rodzaje powiadomień w odstępach

Nowa wersja oprogramowania uwzględnia nie tylko bazę kamer mierzących średnią prędkość jazdy, ale również znaków „zakaz wyprzedzania”. Przez cały odcinek drogi, który jest objęty tym obostrzeniem, na ekranie urządzenia będzie wyświetlane przypomnienie o zakazie.

Nowy format fotoradarów z kamerami na drodze

W nowej wersji programu Navitel Navigator, kamery są przyporządkowane do dróg: jeżeli kamera ma na celu tylko wykonywanie kopii zapasowej, a kierowca jedzie główną droga, nie usłyszy on żadnego dźwięku. Informacja graficzna zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia jako dodatkowa wskazówka, która może stać się pomocna podczas podróży i aby przygotować kierowcę, że zbliża się do ograniczenia.

W oprogramowaniu Navitel Navigator 9.12.67 wprowadzono następujące zmiany:

  • Nowe powiadomienia: zakaz wjazdu motocykli, zakaz skrętu w prawo, zakaz skrętu w lewo, zakaz zawracania, zakaz wyprzedzania, strefa wyprzedzania przez ciężarówki, punkty poboru opłat.
  • Obsługę nowego rodzaju kamer, które rejestrują: zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych, kontrolę bezpieczeństwa, ograniczenia pasów ruchu dla ciężarówek, fałszywe kamery.
  • Posiadacze urządzeń z systemem iOS mogą pobrać aktualizację Navitel Navigator 9.12.67 na AppStore.