NAVITEL® informuje użytkowników o nowej wersji aplikacji Navitel DVR Center na urządzenia z systemem operacyjnym Android, która jest dostępna na Google Play.

Od teraz istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania w wideorejestratorach z modułem Wi-Fi* poprzez aplikację mobilną.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Menu > Zaktualizuj oprogramowanie i kliknąć „Wybierz”.

Jeżeli otrzymałeś link do aktualizacji

Jeżeli otrzymałeś link, zaktualizuj oprogramowanie w zwykłym trybie przy użyciu karty microSD. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj. Każda kolejna aktualizacja będzie dostępna poprzez aplikację mobilną Navitel DVR Center.

Jeżeli aktualizacja jest dostępna poprzez aplikację

Po podłączeniu do urządzenia, aplikacja wyświetli dostępne aktualizacje. Uruchom wideorejestrator po zakończeniu procesu aktualizacji.

Jeżeli oprogramowanie jest aktualne

Jeżeli wideorejestrator posiada najnowszą wersję oprogramowania, pojawi się informacja „Brak dostępnych aktualizacji”.

* R700 GPS DUAL, R1000, R1050.