menu bar

Aktualizacja map Q3 2020 dla 5 państw Ameryki Łacińskiej, Malediwów i Filipin jest już dostępna do pobrania dla użytkowników Navitel Navigator.

Mapy Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Peru, Malediwów, Filipin uwzględniają 3 287 601 km długości dróg, 568 088 punktów POI, 324 538 miast i osiedli, z czego dla 10 392 z nich dostępne są sieci drogowe i wyszukiwanie adresowe (na Malediwach — do poszczególnych bungalowów).

Argentyna

Mapa Argentyny uwzględnia 7 765 miast i osiedli, z czego dla 2 440 dostępne jest wyszukiwanie adresowe. Całkowita długość węzła drogowego wynosi 828 424 km. Dostępnych jest 71 240 956 unikalnych adresów do wyszukiwania. Mapa zawiera 119 669 punktów POI – baza została poszerzona i zaktualizowana o nowe restauracje, stacje benzynowe oraz bankomaty.

Brazylia

Mapa Brazylii zawiera 5 564 miast i osiedli, z czego dla 3 581 dostępne jest wyszukiwanie adresowe. Mapa uwzględnia 257 519 punktów POI, np. stacji benzynowych, bankomatów, atrakcji turystycznych, restauracji i innych miejsc. Całkowita długość węzła drogowego wynosi 1 374 095 km.

Kolumbia

Mapa Kolumbii zawiera 17 848 miast i osiedli, z czego dla 1 349 dostępne jest wyszukiwanie adresowe. Sieć drogowa oraz baza adresowa zostały zaktualizowane: całkowita długość węzła drogowego wynosi 188 871 km. Mapa Kolumbii Q3 2020 uwzględnia 29 322 737 unikalnych adresów do wyszukiwania oraz 61 284 punktów POI, np. stacji benzynowych, bankomatów, atrakcji turystycznych, restauracji i innych miejsc.

Malediwy

Mapa Malediwów zawiera 745 wysp. Stolica, Malé i Addu Atoll mają szczegółową sieć ulic o długości 398 km. Mapa Malediwów Q3 2020 uwzględnia 3 896 unikalnych adresów do wyszukiwania oraz 1 557 punktów POI.

Meksyk

Mapa Meksyku zawiera 257 134 miast i osiedli, z czego dla 1 957 dostępne jest wyszukiwanie adresowe. Mapa Meksyku Q3 2020 uwzględnia 8 061 471 unikalnych adresów do wyszukiwania. Długość węzła drogowego wynosi 684 331 km. Mapa zawiera 45 310 punktów POI, np. stacji benzynowych, bankomatów, atrakcji turystycznych, restauracji i innych miejsc. Zaktualizowano również sieć drogową oraz bazę adresową.

Peru

Mapa Peru zawiera 34 029 miast i osiedli, z czego dla 719 dostępne jest wyszukiwanie adresowe. Zaktualizowano sieć drogową oraz bazę adresową. Długość węzła drogowego wynosi 133 774 km. Mapa Peru Q3 2020 uwzględnia 6 359 451 unikalnych adresów do wyszukiwania oraz 53 047 punktów POI.

Filipiny

Mapa Filipin zawiera 1 458 miast i osiedli, z czego dla 301 dostępne jest wyszukiwanie adresowe. Mapa uwzględnia 29 639 punktów POI. Całkowita długość węzła drogowego wynosi 77 708 km. Na całym terytorium Filipin zaktualizowano sieć drogową.

Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.

Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map Q3 2020 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.