menu bar

NAVITEL Europe Q3 2020

Aktualizacja map Q3 2020 jest dostępna dla 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man..

Aktulizacja dla krajów europejskich uwzględnia 10 661 720 km węzła drogowego, 6 836 778 punktów POI, 742 727 miast i miejscowości, a dla 317 706 z nich możliwe jest wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 186 529 732 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Czytaj więcej

Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.

Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.


Ważna informacja! Aktualizacja map Q3 2020 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.