menu bar

Firma NAVITEL® wydaje globalną aktualizację dla wszystkich map — wersję Q3 2020.

Mapa uwzględnia 22 742 007 km węzła drogowego, 14 638 189 punktów POI, 2 018 730 miast i miejscowości, a dla 405 943 z nich możliwy jest podgląd dróg i wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 382 032 533 unikalnych adresów do wyszukiwania.

NAVITEL Q3 2020

Wszystkie mapy zostały uzupełnione o obiekty infrastruktury mieszkalnej i przemysłowej dla wszystkich miast i miejscowości, dla których dostępne jest wyszukiwanie adresowe. Uwzględniono szczegółową infrastrukturę drogową z wyszczególnieniem wszystkich ulic, pasów, dróg z kierunkami ruchu, skrzyżowaniami, rondami i innymi informacjami, które są ważne podczas nawigowania. Dla wszystkich map Q3 2020 zaktualizowano bazę fotoradarów, obostrzeń na drodze i zmian w lokalizacji znaków drogowych.

Szczegółowe informacje o aktualizacjach map Q3 2020 znajdują się pod następującymi linkami:

Szczegółowe informacje o mapach znajdują się na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map Q3 2020 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.