menu bar

q1 2021 pl

Aktualizacja map Q1 2021 jest dostępna dla 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man.

Aktulizacja dla krajów europejskich uwzględnia 10 796 680 km węzła drogowego, 5 157 731 punktów POI, 711 092 miast i miejscowości, a dla 320 223 z nich możliwe jest wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 242 154 961unikalnych adresów do wyszukiwania.

Czytaj więcej

Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.

Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej w sekcji Mapy.


Ważna informacja! Aktualizacja map Q1 2021 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.