menu bar

Aktualizacja map Q2 2021 jest dostępna dla 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man.

q2 2021 pl

Aktulizacja Q2 2021 dla krajów europejskich uwzględnia 14 091 517 km węzła drogowego, 6 468 497 punktów POI, 906 943 miast i miejscowości, a dla 369 830 z nich możliwe jest wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 186 529 732 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Czytaj więcej

Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.

Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej w sekcji Mapy.


Ważna informacja! Aktualizacja map Q2 2021 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.