menu bar

Q4-2021-pl

Aktualizacja map Q4 2021 jest dostępna dla 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man.

Aktulizacja Q4 2021 dla krajów europejskich uwzględnia 14 108 238 km węzła drogowego, 6 490 411 punktów POI, 906 943 miast i miejscowości, a dla 370 290 z nich możliwe jest wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 183 486 479 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Czytaj więcej

Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.


Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map Q4 2021 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.