menu bar

Firma NAVITEL® wydaje globalną aktualizację dla wszystkich map — wersję Q4 2021.

q4-2021-pl

Wszystkie mapy zostały uzupełnione o infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową dla miast i osiedli z funkcją wyszukiwania adresowego. Szczegółowe i przejrzyste sieci dróg obejmują wszystkie ulice, pasy i drogi, uwzględniając kierunek ruchu, skrzyżowania dróg, ronda i inne informacje niezbędne podczas jazdy. Ponadto dla wszystkich map w wersji Q4 2021 zaktualizowano dane o fotoradarach, ograniczeniach drogowych, zmianach lokalizacji znaków drogowych i innych znaków.

Mapa uwzględnia 22 780 386 km węzła drogowego, 14 741 375 punktów POI, 2 018 730 miast i miejscowości, a dla 408 236 z nich możliwy jest podgląd dróg i wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 383 169 564 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Szczegółowe informacje o aktualizacjach map Q4 2021 znajdują się pod następującymi linkami:

Szczegółowe informacje o mapach znajdują się na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map Q4 2021 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.