menu bar

Firma NAVITEL® wydaje globalną aktualizację dla wszystkich map — wersję Q2 2022.

q2-2022-pl

Wszystkie mapy zostały uzupełnione o infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową dla miast i osiedli z funkcją wyszukiwania adresowego. Szczegółowe i przejrzyste sieci dróg obejmują wszystkie ulice, pasy i drogi, uwzględniając kierunek ruchu, skrzyżowania dróg, ronda i inne informacje niezbędne podczas jazdy. Ponadto dla wszystkich map w wersji Q2 2022 zaktualizowano dane o fotoradarach, ograniczeniach drogowych, zmianach lokalizacji znaków drogowych i innych znaków.

Mapa uwzględnia 18 596 292 km węzła drogowego, 13 313 462 punktów POI, 1 814 013 miast i miejscowości, a dla 357 909 z nich możliwy jest podgląd dróg i wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 370 815 178 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Szczegółowe informacje o aktualizacjach map Q2 2022 znajdują się pod następującymi linkami:

Szczegółowe informacje o mapach znajdują się na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map Q2 2022 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.