menu bar

NAVITEL® wydaje dodatkową aktualizację map dla Czech i Polski. Najnowsza aktualizacja jest dostępna zarówno dla nawigacji NAVITEL®, jak i dla użytkowników aplikacji Navitel Navigator. Każda mapa uwzględnia infrastrukturę mieszkalną i przemysłową miast i osiedli z wyszukiwaniem adresów oraz szczegółową sieć dróg z kierunkiem ruchu, węzłami, rondami i innymi istotnymi informacjami nawigacyjnymi.

Czechy

Mapa uwzględnia 15 301 miejscowości, z których dla 6 260 możliwe jest wyszukiwanie adresowe. Liczba POI obejmuje 124 041 punktów. Długość węzła drogowego to w tej chwili 171 560 km. Baza unikalnych adresów zawiera 3 976 677 rekordów.

Aktualizacja uwzględnia następujące zmiany:

  • Dodano nowy odcinek autostrady D56, obwodnicę miasta Frydek-Mistek, łącznik z autostradą D48
  • Dodano nowy odcinek autostrady D48, obwodnicę wokół miasta Frýdek-Místek (część 1);
  • Dodano nowy odcinek drogi I/3, obwodnicę miasta Olbramnovice;
  • Dodano nowy fragment drogi II/101, obwodnicę części miejskiej Pragi - Jesenice;
  • Dodano nowy odcinek drogi II/128, obwodnicę miasta Lukavec.

Na mapie uwzględniono również najnowsze dane dotyczące kamer drogowych, osiedli, punktów POI itp.

Polska

Mapa Polski uwzględnia 760 971 km węzła drogowego, 253 206 POI, 95 054 miast i miejscowości, a dla 55 371 spośród nich możliwy jest podgląd sieci dróg oraz wyszukiwanie adresowe.

Aktualizacja uwzględnia następujące zmiany:

  • Zaktualizowano informacje adresowe na terytorium całego kraju;
  • Uwzględniono remonty sieci drogowej w niektórych województwach.

Do mapy dodano najnowsze dane z bazy fotoradarów i alertów.

Mapy Czech i Polski na smartfony i tablety można pobrać za pośrednictwem aplikacji Navitel Navigator z głównego menu programu: „Mój Navitel” → „Pobierz mapy”. Aby zaktualizować mapy w nawigacjach samochodowych opartych na systemie Windows CE, zaleca się korzystanie z programu Navitel Navigator Update Center.


Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.