menu bar

Firma NAVITEL® wydaje globalną aktualizację dla wszystkich map — wersję Q1 2023.

q1-2023-pl

Wszystkie mapy zostały uzupełnione o infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową dla miast i osiedli z funkcją wyszukiwania adresowego. Szczegółowe i przejrzyste sieci dróg obejmują wszystkie ulice, pasy i drogi, uwzględniając kierunek ruchu, skrzyżowania dróg, ronda i inne informacje niezbędne podczas jazdy. Ponadto dla wszystkich map w wersji Q1 2023 zaktualizowano dane o fotoradarach, ograniczeniach drogowych, zmianach lokalizacji znaków drogowych i innych znaków.

Mapa uwzględnia 18 611 210 km węzła drogowego, 13 327 972 punktów POI, 1 814 013 miast i miejscowości, a dla 358 169 z nich możliwy jest podgląd dróg i wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 372 552 131 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Szczegółowe informacje o aktualizacjach map Q1 2023 znajdują się pod następującymi linkami:


Szczegółowe informacje o mapach znajdują się na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map Q1 2023 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.