menu bar

Firma NAVITEL® wydaje globalną aktualizację dla wszystkich map — wersję Q3 2023.

Wszystkie mapy zostały uzupełnione o infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową dla miast i osiedli z funkcją wyszukiwania adresowego. Szczegółowe i przejrzyste sieci dróg obejmują wszystkie ulice, pasy i drogi, uwzględniając kierunek ruchu, skrzyżowania dróg, ronda i inne informacje niezbędne podczas jazdy. Ponadto dla wszystkich map w wersji Q3 2023 zaktualizowano dane o fotoradarach, ograniczeniach drogowych, zmianach lokalizacji znaków drogowych i innych znaków.

Mapa uwzględnia 18 618 234 km węzła drogowego, 13 330 980 punktów POI, 1 822 339 miast i miejscowości, a dla 358 172 z nich możliwy jest podgląd dróg i wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 372 634 335 unikalnych adresów do wyszukiwania.


Szczegółowe informacje o mapach znajdują się na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Aktualizacja map Q3 2023 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.