menu bar

Q2-2022-pl

Aktualizacja map Q2 2022 jest dostępna dla 44 krajów Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man.

Aktulizacja Q2 2022 dla krajów europejskich uwzględnia 9 922 160 km węzła drogowego, 5 038 644 punktów POI, 702 226 miast i miejscowości, a dla 319 963 z nich możliwe jest wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 171 056 111 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Czytaj więcej

Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.


Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej w sekcji Mapy.


Ważna informacja! Aktualizacja map Q2 2022 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.