Partnerzy informacyjni

www.mirservisov.ru

Projekt www.mirservisov.ru to:

  • Maksymalnie pełne informacje o wszystkich autoserwisach, punktach wymiany opon i myjniach w Krasnojarsku;
  • Możliwość obejrzenia każdego serwisu z zewnątrz i od środka (foto fasady budynku, stanowisk roboczych, wyposażenia, urządzeń);
  • wygodna wyszukiwarka;
  • interaktywna mapa autoserwisów Krasnojarska;
  • promocje i zniżki autoserwisów;
  • możliwość porównania serwisów pod różnymi względami;
  • możliwość wystawienia oceny usług konkretnego autoserwisu;

"Centrum Technologii Nawigacyjnych" Z.S.A. współpracuje z wiodącymi firmami w dziedzinie kartografii, przygotowania oprogramowania i produkcji urządzeń nawigacyjnych na całym świecie. Bierzemy udział w popularyzacji tematu nawigacji i rozwoju rynku oprogramowania nawigacyjnego.

Rozwijamy uczciwą działalność biznesową opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Główna uwaga "CTN"Z.S.A skoncentrowana jest na wysokiej jakości produktu i maksymalnym uwzględnieniu interesów swoich partnerów.