Zakup programu i map

Drodzy użytkownicy! Listę map, które zostały zakupione i za można zobaczyć po zalogowaniu się na stronie internetowej www.navitel-poland.pl. Prosimy pamiętać, że zestaw map jest spersonalizowany dla każdego urządzenia.

Zakupić klucz licencyjny dla programu lub dodatkową mapę z menu programu (zalecane)

Zakupić klucz licencyjny lub dodatkową mapę za pośrednictwem strony internetowej NAVITEL®