menu bar

Dezaktywacja klucza licencyjnego

Dezaktywacja klucza licencyjnego Navitel Navigator może być wykonana tylko raz, niezależnie od przyczyny (zgodnie z pkt. 3.12. umowy licencyjnej). Aktywacja jest możliwa tylko za pomocą urządzenia o podobnym modelu i działającego na podobnym systemie operacyjnym.

  • dla użytkowników iOS

    Aktywacja klucza licencyjnego na innych platformach iOS lub reaktywacji klucza licencyjnego z różnych platform na iOS jest niemożliwe. Zgodnie z polityką firmy Apple, wszystkie zakupy są dokonywane za pośrednictwem AppStore; aktywacja klucza licencyjnego zakupionego w innym miejscu jest niemożliwe. W celu korzystania z zakupionej aplikacji Navitel na innym urządzeniu z iOS, należy zalogować się na to samo konto i pobrać dokładnie tę samą aplikację z miejsca dokonania zakupu, a po uruchomieniu programu przejdź do Kup Premium > Przywracanie zakupu (patrz instrukcja).

  • dla użytkowników Androida

    Jeśli zakup został dokonany przed 16.09.2014 lub NIE przez Google Play, konieczne jest wyłączenie klucza licencyjnego. Jeśli zakup został dokonany w Google Play po 16.09.2014 poprzez Navitel wersji 9.2 lub wyższej, dezaktywacja klucza licencyjnego nie jest wymagana. Aby skorzystać z zakupionego programu na innym urządzeniu z Androidem należy zakupić aplikację Navitel z tego samego konta, a po uruchomieniu programu przejść do Kup Premium > Przywracanie zakupu (patrz instrukcja).

  • dla użytkowników Windows Phone 8 (lub wyższej)

    Jeśli zakup został dokonany przed 17.09.2014 lub NIE z Windows Phone Store, wymagana jest dezaktywacja klucza licencyjnego. Jeśli zakup został wykonany z Windows Phone Store po 17.09.2014 poprzez Navitel 9.2 lub wyższej, dezaktywacja klucza licencyjnego nie jest wymagana. Aby korzystać z zakupionego programu Navitel na innym urządzeniu niż Windows Phone 8 (lub wyższej) , należy użyć tego samego konta Microsoft, ściągnąć Navitel z Windows Phone Store, a po uruchomieniu programu przejść do Kup Premium > Przywracanie zakupu (patrz instrukcja).

Ważne! Zakupy do poszczególnych systemów operacyjnych można przywrócić ograniczoną liczbę razy.

Klucz licencyjny dla pakietu map może być aktywowany tylko dla jednego klucza programu i nie może być aktywowany na innym. Po dezaktywacji klawisza programowego, reaktywacja mapy nie jest konieczna.

Ważne! Po złożeniu wniosku o dezaktywacji klucza zabrania się uruchomienia programu na starym urządzeniu z aktywnym połączeniem internetowym, gdyż doprowadzi to do reaktywacji klucza i dezaktywacja nie będzie już możliwa.

Jeśli przycisk Wyślij jest nieaktywny, to upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola formularza, wraz z załącznikiem. Około 10 minut po dezaktywacji wniosek zostanie wysłany, odpowiedź automatyczna przyjdzie na Twój adres e-mail z przypisanym numerem zgłoszenia. Jeśli nie otrzymasz wiadomości z numerem zgłoszenia, oznacza to, że prośba nie dotarła do nas i konieczne jest wysłanie jej ponownie.
Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 2-3 dni roboczych.

Serial number is incorrect. It can only contain numbers and capital letters. It is displayed only on the screen of the device while running Navitel Navigator program. To find it, follow the instructions below. If the program doesn’t report about unregistered version at startup, then you don’t need to activate the key.
Serial number for registration, which you can see at unregistered Navitel application

Wprowadź klucz licencyjny lub dodaj plik NaviTel Activation Key.txt*

plik NaviTel Activation Key.txt lub wprowadź klucz licencyjny*

NaviTel Activation Key.txt
NaviTelAuto Activation Key.txt
Potwierdzenie zakupu licencji:
- zdjęcie karty licencji z kluczem (jeśli klucz jest zawarty w karcie);
- zdjęcie paragonu (jeśli klicz jest wydrukowany na paragonie);
- treść wiadomości zawierającej klucz (jeśli klucz został wysłany e-mailem);
- Zrzut ekranu z informacją o transakcji ze strony https://payments.google.com/payments (dla zakupów przez Google Play).
Potwierdzenie zakupu licencji:
- plik RegistrationKeys.txt (jeśli jest dostępny na karcie pamięci);
- zdjęcie karty licencji z kluczem (jeśli klucz jest zawarty na karcie);
- treść wiadomości zawierającej klucz (jeśli klucz został wysłany e-mailem).