Aktualizacja map dla aplikacji Navitel Navigator

Aktualizacja mapy za pośrednictwem oferty programowej

Aktualizacja mapy za pomocą komputera