Aktualizacja Navitel Navigator dla PND

Tutaj znajdziesz instrukcje dotyczące aktualizacji programu NavitelNavigator na przenośne urządzenia (PND) oraz na urządzenia z systemem Windows CE.Instrukcja do aktualizacji programu na urządzeniach PND i z systemem Android można znaleźć w sekcji Aktualizacja Navitel Navigator na stronie internetowej.

Jeśli program został usunięty, należy skorzystać z instrukcji, aby zainstalować go z powrotem (urządzenia z Windows CE).

Jeśli aplikacja została zainstalowana na karcie SD, a instalacja aktualizacji wymaga wymiany karty, konieczne jest, aby ponownie aktywować klucz licencji na nowej karcie SD. W tym celu należy wypełnić formularz Dezaktywacja klucza do programu. W formularzu wybierz opcję Zmiana karty pamięci flash.

Aktualizacja programu z Navitel Navigator Updater

Aktualizacja programu ze strony internetowej NAVITEL®