menu bar

Aktualizacja Navitel Navigator dla PND

Tutaj znajdziesz instrukcje dotyczące aktualizacji programu NavitelNavigator na przenośne urządzenia (PND) oraz na urządzenia z systemem Windows CE.Instrukcja do aktualizacji programu na urządzeniach PND i z systemem Android można znaleźć w sekcji Aktualizacja Navitel Navigator na stronie internetowej.

Jeśli program został usunięty, należy skorzystać z instrukcji, aby zainstalować go z powrotem (urządzenia z Windows CE).

Jeśli aplikacja została zainstalowana na karcie SD, a instalacja aktualizacji wymaga wymiany karty, konieczne jest, aby ponownie aktywować klucz licencji na nowej karcie SD. W tym celu należy wypełnić formularz Dezaktywacja klucza do programu. W formularzu wybierz opcję Zmiana karty pamięci flash.

Aktualizacja programu z Navitel Navigator Updater

Aby zaktualizować program z pomocą Navitel Navigator Updater, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do sekcji Pobierz na stronie internetowej.
 2. Na dole strony kliknij Pobierz Navitel Navigator Updater na PC.
 3. Zapisz archiwum na komputerze.
 4. Wypakuj pliki z archiwum i zainstaluj program poprzez uruchomienie pliku .exe i ukończenie wszystkich etapów kreatora instalacji.

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu aktualizacji programu z Navitel Navigator Updater są dostępne tutaj.

Przy pomocy tej metody nie jest konieczne aktualizowanie wszystkich map oddzielnie.

Aktualizacja programu ze strony internetowej NAVITEL®
 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie internetowej NAVITEL®, wybierz Moje urządzenia (aktualizacja), a następnie wybierz Dostępne aktualizacje.
  Na ekranie pojawi lista dostępnych aktualizacji w zależności od wcześniej zakupionych i aktywowanych licencji.
 2. Jeśli produkt, który próbujesz zaktualizować jeszcze nie jest aktywny, konieczne jest, aby najpierw zarejestrować je na koncie osobistym.

 3. Podłącz urządzenie nawigacyjne lub kartę pamięci (w zależności od modelu urządzenia) do komputera.
 4. Zapisz kopię zapasową zawartości karty pamięci lub pamięci wewnętrznej na komputerze.
 5. Pobierz archiwum z aktualizacjami dla konkretnego modelu urządzeniana komputer, a następnie rozpakuj zawartość.
  Archiwum zawiera folder z programem (Navitel, NaviOne, MobileNavigator lub inny w zależności od modelu urządzenia) oraz innymi folderami i plikami.
 6. Usuń folder programu (Navitel, NaviOne lub MobileNavigator w zależności od modelu urządzenia) z karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.
 7. Skopiuj rozpakowany folder na kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną urządzenia.
 8. Zaktualizuj mapy zgodnie z instrukcją.