Rejestracja mapy okręgu federalnego

Jeśli kupujesz produkt, który zawiera program i mapę, konieczne jest zarejestrowanie wspólnego klucza licencyjnego, który jest unikalny dla oprogramowania i map oraz aktywuje je. Jednakże, jeśli kupujesz produkt, który zawiera program i mapę z podziałem na okręgi federalne w Rosji, konieczne jest, aby aktywować klucz licencyjny programu i mapy oddzielnie. Klucze dostarczane są przy zakupie.

Na początku powinna zostać zakończona aktywacja klucza licencji programu. Zobacz instrukcję.

Gdy program został uruchomiony, należy aktywować klucz licencji mapy za pomocą jednej z instrukcji zamieszczonej poniżej:

Aktywacja pierwszej mapy

Aktywacja kolejnych map